Vliegeren

Vliegeren is de kunst een aan een draad verbonden object samengesteld van papier en/of stof en/of houten stokjes door middel van de wind zo lang mogelijk in de lucht te doen vliegen.

Er zijn talloze bestuurbare vliegers van lichte en sterke materialen zoals spinnakerdoek, koolstof stokken en supersterke vezels als vliegerlijn. Het vliegeren werd mede hierdoor een moderne hobby, met allerlei aspecten zoals trick- en teamvliegers, buggieën met een vlieger en een karretje (of met een slee over het poolijs).

De laatste ontwikkeling is het zogenaamde kite-surfen, een windsurfplank met een vlieger, in plaats van een zeil. Er wordt voorgesteld om deze nieuwe sport "Kite-Surfing" olympische status te geven. Duizenden mensen vermaken zich al Kite-Surfend op de Nederlandse meren en langs de Noordzeekust.

In Azië en ook wel in bijv. Suriname en Brazilië is het vechtvliegeren populair. Hierbij gaat het erom het touw van de tegenstander door te snijden. Meestal wordt hiertoe een glaslijn gebruikt, d.w.z. dat een mengsel van lijm en tot fijn gruis gestampt glas op de lijn is aangebracht. Soms worden ook mesjes aan de lijn of de vlieger bevestigd.

Deze sport kan gevaarlijk zijn voor mensen en vogels. Als de lijn vast komt te zitten in telefoon- of elektriciteitskabels kunnen deze bovendien bij pogingen de lijn los te rukken beschadigd worden. De sport is dan ook soms verboden.